Giá trị tài sản thuần là gì? Ý nghĩa của chỉ số giá trị tài sản thuần thuần?

Giá trị tài sản thuần (Net Asset value) là chỉ số giá trị sản thuần chúng bao gồm: vốn cổ đông hay còn gọi là vốn điều lệ, vốn được hình hành từ lợi nhuận để lại và loại vốn phát hành cổ phiếu.

Thông thường, nguồn vốn của công ty được cấu thành chính bởi nguồn vốn sở hữu của cổ đông và nguồn vốn vay. Các nguồn vốn này tạo cho công ty các tài sản như máy móc, thiết bị, nhà xưởng và các tài sản lưu động khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Do đó, có lúc công ty có vốn cổ đông (hay gọi là vốn điều lệ) thấp, nhưng tài sản thể hiện bên ngoài lớn thì chưa chắc đó là tài sản hình thành từ vốn cổ đông đóng góp mà rất có thể một phần từ vốn vay.

giá trị thuần

Cách tính chỉ số giá trị tài sản thuần như thế nào?

Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn sở hữu (tổng tài sản trừ cho tất cả nợ và chứng khoán trái phiếu có quyền đòi ưu tiên) chia cho tổng số cổ phần phát hành.

Công thức tính tài sản thuần tham khảo:

Giá trị thực hay giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp = Giá trị thị trường của tài sản (được định giá bằng công thức tính giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp) + Tài sản bằng tiền (đây là tài sản hiện vật tính cả tiền mặt) + Các khoản phải thu (các khoản người khác nợ doanh nghiệp) + Các khoản chi phí dở dang + Giá trị tài sản ký cược, ký quỹ ngắn hạn và dài hạn + Giá trị TSVH (nếu có) + Giá trị lợi thế kinh doanh + Giá trị vốn đầu tư dài hạn của DN tại các DN khác + Giá trị quyền sử dụng đất – Các khoản nợ phải trả theo giá thị trường.

cách tính chỉ số giá trị thuần

Chỉ số giá trị tài sản thuần trong chứng khoán có ý nghĩa gì?

Thông qua chỉ số giá trị tài sản thuần giúp cho các nhà đầu tư xem xét và suy nghĩ trước khi quyết định có nên đầu tư cổ phiếu vào hệ thống công ty hay không. Chỉ số này sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá công ty ở những mặt sau.

+ Nếu như công ty đã phát hành cổ phiếu với mệnh giá 100.000. Nhưng giá trị tài sản thuần là 120.000 thì công ty đó đã có tích lũy vốn để có thể sản xuất từ các nguồn lợi nhuận chính. Vì vậy các nhà đầu tư có thể yên tâm mua cổ phần với mệnh giá 120.000 đồng. Giá trị của cổ phiếu đúng với giá trị thật trên giấy tờ số sách của công ty.

+ Trong trường hợp giá trị tài sản thuần của công ty đang là 120.000 đồng. Nhưng lợi nhuận rất cao thì nhà đầu tư có thể bỏ số tiền cao hơn giá trị tài sản thuần để có thể tăng thêm lợi nhận và khi đầu tư vào sẽ nhanh có lời hơn.

+ Nếu giá trị tài sản thuần là 120.000 đồng nhưng công ty đang bị lỗ vốn số vốn và đã đi vay nhiều hơn chỉ số giá trị tài sản thuần hiện có. Thì bạn nên suy nghĩ lại việc mua cổ phiếu ở những công ty như vậy. Vì khả năng gặp những rủi ro rất lớn, không nên chỉ vì lợi nhuận mà bỏ qua những mức rủi ro có thể gặp trước mắt.

ý nghĩa của giá trị tài sản thuần
ý nghĩa của giá trị tài sản thuần

Nói tóm lại, giá trị tài sản thuần là thước đo bảo thủ nhất để nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu của công ty theo giá trị thực của công ty đó. Trên thực tế, điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề “lợi nhuận” luôn được đặt lên hàng đầu, vì đó là cơ sở chính để đánh giá khả năng sinh lời của việc sử dụng đồng vốn của công ty.

3.7/5 - (3 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button