Điều khoản sử dụng dịch vụ

Bạn vui lòng xem điều khoản hoạt động của timcoupon.com. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Khi bạn truy cập vào website Timcoupon bạn vui lòng đồng ý với các điều khoản. Và nếu không cảm thấy đồng ý với các điều khoản bạn có thể rời website ngay.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng website của chúng tôi với các mục đích bất hợp pháp nào. Cũng như tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc bạn phân phối, sao chép bất kỳ hình thức nào để phục vụ cho mục đích cá nhân, mục đích xấu đều không được phép. Các thông tin như hình ảnh, logo, nội dung, mã nguồn đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và phải chịu trách nhiệm khi vi phạm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Vì thông tin, tin tức trên website đều được tổng hợp. Nên việc thiếu sót và lỗi thời là điều có thể xảy ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước các thông tin so sánh với các website khác khi có thông tin khác nhau.

Chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin về bài viết, nội dung bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn và không báo trước.

Back to top button