Thiên Văn

Thiên văn là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vật thể và hiện tượng trong vũ trụ, bao gồm các ngôi sao, hành tinh, sao chổi, thiên thạch, và các hiện tượng khác như các hiện tượng ánh sáng, sóng vô tuyến và tia X. Nghiên cứu thiên văn có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển của vũ trụ và các hệ thống trong đó. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp chúng ta tìm ra các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến không gian và thời gian, ví dụ như các chuyến du hành vũ trụ và các giao tiếp vệ tinh.

Back to top button