155 là tài khoản gì? Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 155

Bạn muốn biết 155 là tài khoản gì? Cách hạch toán tài khoản 155 như thế nào? Nếu bạn còn băn khoăn về cách hạch toán tài khoản 155, hãy tìm đến các chuyên gia kế toán để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Hạch toán Tài khoản 155 – Thành phẩm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo nguyên tắc kế toán nào?

155 là tài khoản gì?

Nguyên tắc kế toán cho Tài khoản 155 – Thành phẩm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc đã được thuê ngoài gia công xong và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho.
 • Thành phẩm do bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc), bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm.
 • Không được tính vào giá gốc thành phẩm các chi phí sau: Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường, chi phí vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản trong quá trình mua hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến bao gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.
 • Việc tính giá trị thành phẩm xuất kho được thực hiện theo một trong ba phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ; Phương pháp Nhập trước – Xuất trước.
 • Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng kho, từng loại, nhóm, thứ thành phẩm.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 155 – Thành phẩm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm những nội dung gì?

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 155 – Thành phẩm trong doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm:

Bên Nợ:

 • Trị giá thành phẩm nhập kho.
 • Trị giá thành phẩm thừa khi kiểm kê.
 • Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Bên Có:

 • Trị giá thành phẩm xuất kho.
 • Trị giá thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê.
 • Trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ.

Số dư bên Nợ: Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Đơn vị tiền tệ nào được sử dụng trong kế toán?

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND), như được quy định tại Điều 5 của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Nếu đơn vị kế toán chủ yếu nhận và chi bằng tiền ngoại tệ và đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6 của Thông tư này, nó có thể chọn một đơn vị tiền tệ ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ cho kế toán.

Nếu có sự thay đổi đáng kể trong hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán không đáp ứng được các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 và 3 của Điều 6 của Thông tư này, doanh nghiệp có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cho kế toán. Thay đổi này chỉ được thực hiện vào thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới.

Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi đơn vị tiền tệ.

Lời kết

tài khoản 155 là một trong những tài khoản quan trọng trong các bái cáo tài chính. Vì vậy việc nắm rõ tính chất của loại tài khoản này là rất cần thiết. Chúc bạn thành công và may mắn

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button